Arcturus® Paradise® PLUS QC Kit
   Kits and Assays

Kits and Assays

      Cell Analysis Kits » Laser Capture Microdissection (LCM) Kits
Product Name SKU # Product Size Price USD Qty
Arcturus™ Paradise™ PLUS QC Kit  KIT0303 48 samples 3,455.00
Arcturus™ Paradise™ PLUS QC Kit  KIT0313 12 samples 900.00