Arcturus® Turbo Labeling™ Kit
   Kits & Assays
      DNA⁄RNA Labeling Kits
Product Name SKU # Product Size Price USD Qty
Turbo Labeling™ Kit, Cy3 dye  KIT0609 12 samples 566.00
Turbo Labeling™ Kit, Cy5 dye  KIT0610 12 samples 562.00
Turbo Labeling™ Kit, biotin  KIT0608 12 samples 884.00