iBlot 2 Dry Blotting System QRC

Manual / Product Insert

2948bc9a490e9251ad1c9be2bc2796cb_Manuals

Manual: PowerUp SYBR Green Master Mix

Manual / Product Insert

6b8df87e67318f5c70bf4ffad3485829_Manuals

User Guide: iBind Flex Western System

Manual / Product Insert

1ff4dc549f35ef8cbdcb51f0dc4972a8_Manuals

Optimization of an Adapta Kinase Assay for PIK3CB/PIK3R1 (p110ß/p85a)

Manual / Product Insert

Version: Rev A (16 August 2015)
dcd452092643b695257a74108459b8f3_Manuals

LanthaScreen Eu Kinase Binding Assay for PIK3CB/PIK3R1 (p110ß/p85a)

Manual / Product Insert

Version: Rev A (16 August 2015)
2325577fcece567803aff8703a899116_Manuals

Protocols

Experiment Protocol

3b65d725b853ad2d942c5bc10e96de23_iProtocol

Agarose Protocols

Experiment Protocol

c603a5f6f84ad7238d6a25441217b42e_iProtocol

DNA Analysis Protocols

Experiment Protocol

afad61062b22b87fcae76f6709fb1601_iProtocol

DNA Extraction Protocols

Experiment Protocol

b924c25595933143b7b48b8aa533c9a6_iProtocol

mRNA Protocols

Experiment Protocol

e2b962e71739b2f8e62a3e89bee438ad_iProtocol

RNA Protocols

Experiment Protocol

f1a5d64e2bfe726cb9eb4a4416a4f26c_iProtocol

cDNA Protocols

Experiment Protocol

1f7c8781e91d9c48d0826d620e202479_iProtocol

PCR Protocols

Experiment Protocol

a7ffd0fd5c7c76489e9d9f48eb091919_iProtocol