Countess DEMO演示申请

如果您需要申请Countess DEMO演示,请填写以下信息:

联系信息:

*
*
*
*
*
*
*

工作职责

 
 首席执行官司/首席运营官/总裁
 副总裁
 部门主管
 首席科学家
 医学博士
 总监
 博士后
 
 研究员/副研究员
 学生/研究生
 助理研究员/实验室技术员
 实验室主任
 采购员/供应员
 教育家
 
 
 是
 
 否,请注明您正在使用的计数仪(法)
*
 
 0-1个月
 
 2-4个月
 
 半年内
 
 一年内
 
 仅为了解,暂无购买计划